Sorra, aigua i terra

A la Llar de criança Estels els infants sempre tenen a disposició sorra fina i gruixuda, aigua i terra, en els espais que hem preparat perquè es desenvolupi aquest joc.

Jugar al sorral i a l’obrador de sorra no és només un passatemps o un entreteniment, sinó un lloc de l’espai exterior que planteja reptes en el desenvolupament motriu, sensorial, social, imaginatiu…

“De sorra n’hi ha per tots i tots tenen la mateixa joguina, la sorra, i la mateixa eina, les mans.”
Marta Graugés

La sorra propicia i afavoreix la creació individual i col·lectiva. Al posar-la a l’abast dels infants els convidem a gaudir-ne i se’ls activen els sentits, l’exploren. Els infants juguen i conversen, es concentren en les seves experiències sensorials i en els moviments de les mans. Estan connectats amb ells mateixos i amb allò que fan, gaudeixen de l’espontaneïtat i l’harmonia, sense deixar de banda les accions i les descobertes que comparteixen amb la resta de grup.

La terra i l’aigua desperten un joc que no té límits. Els infants necessiten fer jocs plens de repetició i amb l’aigua s’entusiasmen, necessiten tocar i tornar-ho a tocar. Conviure amb aquests elements és una font inesgotable de recursos, textures, sensacions i aprenentatges.

“L’aigua, com la sorra, és un material elemental tant per la facilitat de trobar-la en la natura com per l’activitat d’observació i de creació que desvetlla. Un joc i una experiència que no pot faltar en cap infant.”
Elionor Goldschied