Acompanyem la persona que tenim al davant, de manera que pugui Ser, evitant crear un model concret de persona. Ens comprometem amb el desenvolupament integral de l’infant i per això en el nostre projecte tenim cura de:

* Crear un vincle d’afecte amb l’infant basat en el respecte a la seva personalitat.
* Oferir una atenció individualitzada en un entorn familiar i càlid.
* Acompanyar l’infant en la seva evolució cap a l’autonomia, deixant-lo manipular, expressar-se i moure’s en llibertat, en espais apropiats amb materials adequats.
* Acompanyar l’infant en el seu desenvolupament evolutiu sense avançar etapes, per tal d’aconseguir un desenvolupament sa i segur.
* Tenir cura de les necessitats de l’infant i fer-nos càrrec de la seva dependència física i emocional.
* Facilitar totes les expressions emocionals sense jutjar les seves experiències ni vivències emocionals.
* Estar en contacte amb la naturalesa.
* Assistir el joc dels infants sense valoracions ni comparacions.
* Vetllar perquè les normes, que lentament es van establint, es respectin.
* Oferir activitats que satisfacin la necessitat interna d’expressió, evitant que l’objectiu sigui l’elaboració d’un producte per a un receptor.
* Acompanyar les famílies en la seva tasca d’educar i reflexionar sobre els valors que volem transmetre als més petits.
* Oferir un espai de trobada i de creixement per als infants i les seves famílies.