El dia a dia a Estels, així com l’adaptació que hem fet dels espais i l’elecció dels diferents elements que hi oferim, són una mostra de la manera que tenim d’entendre l’acompanyament respectuós dels infants. Donem prioritat als materials naturals i quotidians, senzills i no estructurats, que fomenten l’activitat autònoma i reforcen el vincle amb l’entorn.

L’infant des de l’inici de la vida requereix d’un entorn que el contingui, un ambient que li ofereixi espais i materials amables i variats que afavoreixin un desenvolupament el més integral possible. Tot el que el rodeja (els espais, el mobiliari, els utensilis) posseeix característiques que influeixen i a vegades determinen les seves accions i conductes, incidint en el propi procés de desenvolupament i en la construcció de nous aprenentatges.

Els espais i materials que oferim evolucionen juntament amb el creixement i necessitats dels infants. Així resulten adequats a les seves demandes i interessos, perquè caminin cap a l’autonomia al llarg de les diferents etapes de desenvolupament.

Els materials que posem a l’abast a Estels estan pensats perquè els infants juguin, creixin i es desenvolupin al seu ritme. Donem prioritat als materials naturals i quotidians, senzills i no estructurats, que fomenten l’activitat autònoma i reforcen el vincle amb l’entorn.

Busquem diversitat en les formes i materials, perquè els infants obtinguin diferents experiències per tots els sentits: textures, gustos, colors, sons…Comptem amb elements de diferents materials que permeten diferents percepcions de tacte, pes, color i temperatura.

Creem ambients de joc per ser i estar, tot tenint cura de la bellesa i de l’estètica de l’espai i dels materials. Preparem els espais que permeten el joc i el desenvolupament motriu dels infants, des del respecte i la seguretat. Treballem per oferir espais segurs, saludables, funcionals, transformables: espais que donen benestar a l’infant.

Procurem que tan l’espai exterior com l’interior siguin espais per retrobar-se amb el cos, amb els propis límits i amb les emocions que acompanyen tot aquest procés. Salts, equilibris, balancejos i posar a prova la força, la destresa i l’agilitat a nivell individual i en relació amb el grup. Els adults que acompanyem permetem així que els infants exerceixin el seu dret al risc.