“Els fets són les llavors que més tard produeixen coneixement i saviesa;
les emocions i les impressions dels sentits són la terra fèrtil en la que les llavors han de créixer”

Rachel Carson