Estels en família. Espai pel joc i relació

ESTELS EN FAMÍLIA. ESPAI PEL JOC I RELACIÓ

Què ha estat l’espai de joc i relació Estels en família?

L’espai de joc i relació Estels en família ha estat acollint famílies entre el 2015-17. Actualment aquest servei no està actiu. Durant aquests anys hi han participat infants fins als 4 anys.

“[…] abans de res cal observar a l’infant. Això sembla molt simple, però no és una tasca fàcil […] perquè fa falta alguna cosa més que els ulls per veure-hi. Cal saber observar; sentir i pensar des del lloc de l’infant, poder entrar al seu món, identificar-se amb ell.”
Anna Tardos

A l’espai de joc en família d’Estels s’acompanya al joc infantil des del respecte profund, amb actituds i accions adultes que promouen l’afecte, la calma, la seguretat, l’autonomia, l’observació i la llibertat de moviment.

En aquest espai de joc col·lectiu adaptat a l’infant es tornen visibles les activitats de joc, observant com l’infant pren la iniciativa, experimenta, descobreix, es meravella davant les relacions de causa-efecte, investiga, adquireix coneixements i s’alegra amb els seus propis descobriments.

Cada infant, segons el seu propi ritme, costums i temperament, fa seus els materials i espais, i va desplegant les seves capacitats i potencialitats. L’infant des de la seva motivació autèntica desplega la seva activitat i els seus aprenentatges.

L’espai de joc en família pretén ser un lloc de trobada no directiu i sense judicis, que fomenti l’experimentació i el joc lliure, respectant la creativitat individual i els processos interns de cada infant, sense un objectiu en concret, simplement pel plaer d’experimentar i expressar. Un espai per estar i deixar que les coses succeeixin per elles soles, mentre ens donem temps per esperar l’inesperat.

Un espai on els adults poden aturar-se per estar pel i amb el seu fill/a; s’asseuen relaxats i sense cap tasca a fer, només cultivar la presència i l’observació, permetent que la iniciativa parteixi sempre de l’infant. Amb una actitud reservada, presents però sense intervenir en l’activitat, procurant superar el desig de parlar-li. Naturalment, si l’infant inicia una interacció (es posa a la falda de l’adult, vol compartir les vivències del seu joc o necessita ser consolat), l’adult rep incondicionalment el seu apropament i satisfà així la seva necessitat de contacte, perquè tot seguit pugui continuar explorant.

Per facilitar aquesta actitud de l’adult i adonar-se de la seva relació amb l’infant en la vida quotidiana, en cada trobada faig una proposta per fixar-nos en un aspecte concret del joc o del desenvolupament de les capacitats i aprenentatges dels seus fills, aprofitant per observar en quins moments no el deixen fer o s’avancen a les seves necessitats.

Per cada sessió preparo prèviament els espais i materials per convidar els infants a jugar-hi lliurement i relacionar-s’hi, al mateix temps que ho fan amb els altres infants i adults. En aquest espai podeu fer ús de materials naturals i quotidians, senzills i no estructurats, adaptats als seus interessos i a les necessitats de joc i manipulació d’aquestes edats, que fomenten l’activitat autònoma i reforcen el vincle amb l’entorn. A Estels podeu veure com els ambients canvien al llarg de l’any i apareixen noves possibilitats de joc, en l’entorn d’una casa adaptada als més petits,  en un ambient tranquil, respectuós i acollidor.

Durant les sessions observo i acompanyo els processos de socialització i relació dels infants, i podem compartir les observacions de l’acció del vostre fill/a, sempre resguardant que les converses dels adults no interrompin el joc.

Les trobades seran els dimarts a la tarda de 17 a 18,30h. Es realitzarà la inscripció amb el compromís d’assistència trimestral, amb un cost de 40€/mensuals per família. Les places són limitades. És preferible que només assisteixi un adult per família per cuidar l’ambient de calma i tranquil·litat, però s’ofereix la possibilitat que es puguin alternar, perquè pares, mares o altres cuidadors, tinguin la possibilitat de viure l’experiència i puguin compartir entre ells les observacions fetes a l’espai de joc en família.

 “ Al llarg del desenvolupament dels seus moviments, l’infant aprèn no només a girar-se de panxa, anar de quatre grapes, aixecar-se o caminar, sinó que també aprèn a aprendre. Aprèn a estar ocupat amb alguna cosa, a agafar interès per alguna cosa, a provar, experimentar. Aprèn a superar dificultats. Aprèn a conèixer l’alegria i la felicitat, que signifiquen el seu èxit, és a dir, el resultat de la seva pròpia i pacient constància. ”
Emmi Pikler